атырап


атырап
etraf

Қазақша-түрікше сөздік. 2009.

Look at other dictionaries:

  • атырап — ар. зат. Айнала, жан жақ, маңай, төңірек. ар. зат. Айнала, жан жақ, маңай, төңіреқ …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

  • бүткіл — (Алм., Шел.; Қ орда: Жал., Сыр.; Жамб.: Қорд., Шу; Ақт., Қараб.; Түрікм., Красн.) бүкіл, барлық. Б ү т к і л колхозымызға қарасты жер осы атырап Қ орда., Сыр.). Б ү т і л қора жайды сыпырып қойдым (Жамб., Шу). Б ү т к і л жердің жарымынан… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • дегерек — (Қарақ., Мой.) төңірек, маң, атырап. Осы д е г е р е к т е н асқанша, үстілеріңе топырақ жұғады (Қарақ., Мой.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • әтіреп — (Өзб., Ташк.) атырап. Ә т і р е пк е көз жіберіп қарасам, айналам мидай дала. Әулінің (қ.) ә т і р е б і таза болса, адамның көңілі ашылады (Өзб., Ташк.). [Өзбекше атроф. (Рус. узб. сл., 1954)] …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • әтірәп — (Шымк., Арыс) атырап. Бұл ә т ір ә п т е белгілі адам (Шымк., Арыс). қ. әтіреп …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • қызылқұйрық — I зат. зоол. Басының екі жағы қара, құйрығы қызыл түсті кішірек құс. Қ ы з ы л қ ұ й р ы қ көктемде бұл атырапқа алдымен келіп, әбден қоңыр күзде құстардың ең соңынан кетеді (К.Баялиев, Дегелек келді., 88). Қ ы з ы л қ ұ й р ы қ Алматы обл.… …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі